Kdo je LUTKAR

Vsak posameznik v vsaki skupnosti je pravi Lutkar z vsemi vzvodi za spremembo. Lutkarji smo prav vsi in je zatekanje k miselnosti, da smo samo lutke, pravzaprav zatiskanje oči pred tem, da je lahko le večina vseh Lutkarjev edini mogoči vzvod sprememb.

Avtor, aktiven in na svojem delovnem področju uspešen posameznik, se iz razlogov, ki jih pojasnjuje v knjigi, odreka poimenovanju. Pravi: »Kako in kdaj naj bi se družbene spremembe uvedle v prakso? Čim prej, če bi želeli ohraniti, kar nam je ostalo od naravnega okolja. Kako? Izključno demokratično, s 'pritiskom' na voljene predstavnike.«

Založba Chiara

Knjiga Lutkar prikazuje poenostavljeno analizo družbenih odnosov in sistemov skozi čas, s predlogom jasnih in enostavno izvedljivih rešitev za ohranitev možnosti preživetja človeške družbe v naravnem okolju ter za povrnitev dostojanstva vsem ljudem v uravnoteženi ‘osebno-skupinski’ kapitalistični obliki družbene ureditve.

Zgodba je predstavljena kot ‘delovni zvezek’ in ne kot ‘znanstveno delo’. Vsebina ni usmerjena proti nobeni osebi, politični organizaciji, poslovni družbi ali družbeni ali državni ureditvi ali voditelju.

Vse podobnosti z realno situacijo naravnega okolja in človeške skupnosti žal niso naključne, navedeni primeri pa so uporabljeni le kot primer.

To je družbeno-politična srhljivka vseh časov, ki sega v vse smeri, zajema vse ljudi in celotno naravno okolje, kolikor ga je še ostalo.

Dodatna obrazložitev: KAPITALISTIČNI MANIFEST in predlogi rešitev.

Neimenovani avtor

POGOVOR Z AVTORJEM

LUTKAR je knjiga analiz izkoriščevalskih družbenih sistemov z jasno ponujenimi in izvedljivimi rešitvami za povrnjeno dostojanstvo vsem delovnim ljudem v kapitalizmu in drugih oblikah družbenih ureditev. Kapitalistični manifest pa med drugim izpostavi, da je prav sposobnost opravljanja človeškega dela tisti osnovni osebni kapital vsakega posameznika, ki bi moral postati zaščiten kot posebna kategorija kapitala.

STRATEGIJA, čeprav zveni kot UTOPIJA Knjigi in rešitvam v njej želimo vsi sodelujoči pri njenem nastanku odlično širjenje med ljudmi. Ustvarjena je z namenom, da se prebudi in aktivira nov človek, ki zgradi novo družbo, doma in po svetu. Za to lahko poskrbimo. Jaz in Ti.

Urednica

Avtor ne skopari z resnico, zazre se ji naravnost v oči in pogleda še onkraj. Potrebno se bo še več učiti in predvsem se učiti hitreje in se učiti povezani v skupnosti. Zakaj le bi bil le eden srečen, vsi ostali pa nesrečni, če so lahko vsi srečni. To je bistvo zavedanja skupnosti!

Odločitev, ali boste lutka ali lutkar, morda celo lutkarski mojster, neimenovani avtor prepušča vsakomur izmed nas. Lutkarji smo mi vsi. Sem pa močno prepričana, da bo z vsako prebrano knjigo kakšna lutka manj in kakšen lutkar več, zato jo čim prej vzemi v roke tudi Ti.

dr. Danijela Brečko

Ko se kdo pritožuje, mu rečejo: no, kaj bi pa ti storil? Avtor Lutkarja pa stori natanko to: zelo natančno pove, kako bi spremenil svet. In ko berete to knjigo, imate občutek, da ste z njim in da svet sproti spreminjate, saj vam pomaga dojeti, da ste prav vi tisti lutkar, ki drži vse nitke. Natanko na to pa smo v zadnjih letih in desetletjih pozabili, zato smo prepričani, da smo nemočni, da ni alternative in da ni mogoče ničesar spremeniti. Lutkarji, dobrodošli doma!

mag. Marcel Štefančič, jr.

2 knjigi v eni:
ANALIZA DRUŽBENIH SISTEMOV
& PRIROČNIK Z REŠITVAMI

Za odgovorne,
za bolj zahtevne,
za Vas, zaTE!

ŽELIM KUPITI KNJIGO